Our Solutions

Før museumsbesøket

Bruk tradisjonelle og nye medier i foreberedelsene til besøket til Isegran Museum. I ressursbasen på denne siden finner du materiell som kan brukes i undervisningen. Velg oppgaver som skal løses ved hjelp av mobiltelefoner på museet.

Under besøket

Scann QR-koder med mobiltelefonen. Karakterer fra ulike århundre presentererer sine historie på mobilskjermen. Deretter skal elevene løse oppgaver som formidles ved hjelp av telefonen.

Etter besøket

Bruk innsamlede opplysninger og materiell fra museumsbesøket til å bearbeide inntrykk og videre løse oppgavene som ble formidlet på museet. Kom i kontakt med museet for ytterligere opplysninger.